ระบบการควบคุมสื่อการศึกษาที่ให้บริการมุม มสธ.

หน่วยห้องสมุดสาขา สำนักบรรณสารสนเทศ

                                                                             ค้นด้วย    "ชื่อเรื่อง"

 

             ระบบการควบคุมสื่อการศึกษาที่ให้บริการมุม มสธ. เป็นการจัดเก็บสื่อต่างๆ ที่หน่วยห้องสมุดสาขา สำนักบรรณสารสนเทศ จัดส่งให้บริการมุม มสธ. ทั่วประเทศ

การค้นหาสื่อการศึกษาฯ ระบบจะนำข้อมูลมาแสดงผลให้ตามคำค้น ซึ่งมี 2 วิธี

1. ไม่ต้องคีย์คำค้น ให้คลิกปุ่มค้นหา จะได้ข้อมูลทุกระเบียนข้อมูล
2. คีย์คำค้นด้วยชื่อเรื่อง ทุกคำของชื่อเรื่อง หรือบางคำที่มีอยู่ในชื่อเรื่องนั้น   เช่น "การจัดการทรัพยากร"  หรือ " ทรัพยากร" แล้วคลิกปุ่มค้นหา จะได้ข้อมูลตามคำค้น จำนวนข้อมูลที่พบต่างกัน

ระบุคำค้น ชื่อเรื่อง :