การลงสถิติรายเดือนปีงบประมาณ 2560         ขอให้ทุกทุกหน่วย/ฝ่าย/ศวน.ทั้ง 10 ศูนย์         ขอให้จัดเก็บบนกระดาษประมาณไม่เกิน 2 เดือน       จนกว่าระบบจะแล้วเสร็จ