หน่วยลงข้อมูล

ภายในวันที่ 26 ของทุกเดือน

หน่วยลงข้อมูลภายในวันที่ 26 ของทุกเดือน เดือนใดเป็นวันเสาร์-อาทิตย์ให้เลื่อนไปวันจันทร์แทน

ฝ่ายตรวจสอบ

ภายในวันที่ 27 ของทุกเดือน

ฝ่ายตรวจสอบข้อมูลภายในวันที่ 27 ของทุกเดือน เดือนใดเป็นวันเสาร์-อาทิตย์ให้เลื่อนไปวันจันทร์แทน

รายละเอียด


ไตรมาส 2
เดือนมีนาคมลงสถิติสองครั้ง
-หน่วยลงข้อมูลภายในวันที่ 18,26
-ฝ่ายตรวจสอบข้อมูลภายในวันที่ 19, 27 มีนาคม 2556


ไตรมาส 4
เดือนมิถุนายนลงสถิติสองครั้ง
-หน่วยลงข้อมูลภายในวันที่ 17,26
-ฝ่ายตรวจสอบข้อมูลภายในวันที่ 18, 27 มิถุนายน 2556