ฐานข้อมูลครุภัณฑ์บอร์ดนิทรรศการ

เป็นฐานข้อมูลเพื่อการจัดเก็บและการค้นรายการครุภัณฑ์บอร์ดนิทรรศการของสำนักบรรณสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและการบริการในห้องสมุด

 

วิธีค้นหามี 2 วิธี

     1. ไม่ต้องคีย์คำค้น เพียงคลิกปุ่มค้นหา จะได้ข้อมูลทุกรายการ
     2. คีย์คำค้นชื่อครุภัณฑ์บอร์ดนิทรรศการ เช่น บอร์ด่ แล้วคลิกปุ่มค้น จะได้ข้อมูลตามคำค้น

ระบุชื่อบอร์ดนิทรรศการ :