ฐานข้อมูลครุภัณฑ์สื่อโสตทัศน์

เป็นฐานข้อมูลเพื่อการจัดเก็บและการค้นรายการครุภัณฑ์สื่อโสตทัศน์ของสำนักบรรณสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและการบริการในห้องสมุด

 

วิธีค้นหามี 2 วิธี

     1. ไม่ต้องคีย์คำค้น เพียงคลิกปุ่มค้นหา จะได้ข้อมูลทุกรายการ
     2. คีย์คำค้นชื่อครุภัณฑ์สื่อโสตทัศน์ เช่น    กล้อง    แล้วคลิกปุ่มค้น จะได้ข้อมูลตามคำค้น

ระบุชื่อสื่อโสตทัศน์ :