การค้นเอกสารจดหมายเหตุ

ตัวอย่าง :
  -พิมพ์คำค้น อาทิเช่น ปีที่ผลิต หรือกลุ่มเอกสาร หรือชื่อเรื่อง คลิกปุ่มค้นหา แสดงผลข้อมูลเรียงตาม  เลขทะเบียน จากมากไปหาน้อย
  ค้นกลุ่มเอกสาร/หัวเรื่อง
   

- พิมพ์คำค้น "กบฏ"  ได้เอกสารมีคำว่า "กบฏ"   แสดงผลทั้งหมด
- พิมพ์คำค้น กบฏวรเดช"   ได้เอกสารมีคำว่า "กบฏวรเดช"   แสดงผลทั้งหมด

  ค้นชื่อเรื่อง
   

- พิมพ์คำค้น "นอกพระราชอาณาเขต"   ได้เอกสารมีคำว่า "นอกพระราชอาณาเขต"   แสดงผลทั้งหมด
- พิมพ์คำค้น "พวกกบฏที่หนีไปนอกพระราชอาณาเขต"   ได้เอกสารมีคำว่า "พวกกบฏที่หนีไปนอกพระราชอาณาเขต"   แสดงผลเฉพาะเจาะจงมากขึ้น

   ค้นปีเอกสาร
   

- พิมพ์คำค้น "24"   ได้เอกสารที่มีตัวเลข "24"   ทั้งหมด
- พิมพ์คำค้น  "247"   ได้เอกสารที่มีตัวเลข "247"   ทั้งหมด
- พิมพ์คำค้น  "2475"   ได้เอกสารที่มีปี "2475"   แสดงผลเฉพาะเจาะจงมากขึ้น  

  ค้นสถิตินำเข้า
   

- พิมพ์คำค้น "2560"   ได้เอกสารที่มีตัวเลข "2560"   ทั้งหมด
- พิมพ์คำค้น "256001"   ได้เอกสารที่มีปี 2560 เดือนมกราคม   ทั้งหมด

- พิมพ์คำค้น "25600120"   ได้จำนวนเอกสารนำเข้าในวันที่ 20 เดือนมกราคม 2560 แสดงผลเฉพาะเจาะจงมากขึ้น

 

 

ระบุคำค้น :